Sådan skar Vandværkernes edb‑service ned på papir og omkostninger med e‑Boks

Vandværkernes edb-service brugte meget tid, og havde store omkostninger i forbindelse med deres manuelle håndtering af vigtige kundedokumenter, som opkrævninger og rykkere. Læs hvordan de ændrede deres forretningsprocesser, reducerede miljøpåvirkningen og øgede effektiviteten ved at skifte til digitale forsendelser med e‑Boks.

a4b5c42541f2b117f074
Dato 13. maj 2024
GettyImages-1185883805
e-Boks
e-Boks

Vandværkernes edb-service

Vandværkernes edb-service blev grundlagt i 1973 af Poul Erik Petersen og er Danmarks ældste virksomhed med speciale i vandopkrævning.

Digitalisering erstatter manuelle papirløsninger

Vandværkernes edb-service, en førende systemleverandør for forsyningsbranchen, stod over for en betydelig logistisk og økonomisk udfordring: hovedparten af de breve de håndterede for deres kunder, som er private vandværker, blev håndteret manuelt. Dette inkluderede print, kuvertering og afsendelse af fysiske breve, som ikke alene var tids- og ressourcekrævende, men også belastede miljøet med store mængder papirforbrug og transport.

På et møde med e-Boks, blev det hurtigt klart for Vandværkernes edb-service, at e‑Boks' løsninger kunne løse disse udfordringer, og tilbyde den nødvendige effektivisering og digitalisering af forsendelsesprocessen. 

-Vi havde længe søgt efter et digitalt alternativ til den manuelle håndtering af vores forsendelser, og dette har vi nu fundet i samarbejdet med e-Boks. Med de voldsomt stigende portosatser, miljøbelastningen ved manuelle forsendelser, og den tiltagende digitalisering, er e-Boks det perfekte match for os. Samarbejdet giver os muligheden for at optimere og digitalisere vandværkernes forsendelser mest muligt, samtidig med at vi respekterer de af vandværkernes forbrugere, der fortsat ønsker den manuelle forsendelse fortæller, Bente Hessellund Jepsen, som er indehaver af Vandværkernes edb-service.

Bente Hessellund JepsenIndehaver af Vandværkernes edb-service

”Det tætte samarbejde mellem e-Boks og vores systemudviklere hos Conexio har betydet, at forsendelsen med e-Boks er implementeret hurtigt og effektivt. Med det tætte samarbejde er der ikke langt fra tanke til handling, og vi oplever, at vores tanker og input bliver taget alvorligt.”

Sådan har Vandværkernes edb-service draget fordel af samarbejdet med e‑Boks

 

Ved at skifte til e-Boks opnåede Vandværkernes edb-service flere markante fordele:

  • Reduktion af omkostninger: Store besparelser på porto, printerleje og materialeomkostninger ved at gå væk fra den fysiske distribution.

  • Effektivisering: Betydelig reduktion af tidsforbrug relateret til print og kuvertering. De slipper desuden for at køre mange kasser fyldt med breve til den lokale postbutik.

  • Miljøfordele: Reduceret papirforbrug og transport bidrager positivt til virksomhedens miljøaftryk.

  • Forbedret kundeservice: Levering af dokumenter direkte til kundens e-Boks letter kundesupportens arbejde. Med den digitale tilbagemelding fra e-Boks til opkrævningssystemet, kan de nu med sikkerhed sige, at en regning ER leveret i kundens e-Boks. De slipper desuden for at håndtere returpost.

Bente Hessellund Jepsen supplerer:

-Vandværkerne har længe efterspurgt en løsning via e-Boks og kan nu glæde sig over samarbejdet. For vandværkerne betyder det en besparelse på forsendelsesudgiften og en sikkerhed for, at fakturaen er nået frem til forbrugeren.

 

Forventninger til fremtiden og til det fortsatte samarbejde

Samarbejdet mellem Vandværkernes edb-service og e-Boks er præget af åben dialog og fælles problemløsning. Bente Hessellund Jepsen fremhæver, hvordan e-Boks har været en pålidelig partner i hele overgangsprocessen til digital distribution.

Bente Hessellund Jepsen fortæller:

-Det tætte samarbejde mellem e-Boks og vores systemudviklere hos Conexio har betydet, at forsendelsen med e-Boks er implementeret hurtigt og effektivt. Med det tætte samarbejde er der ikke langt fra tanke til handling, og vi oplever, at vores tanker og input bliver taget alvorligt.

Med udsigt til yderligere besparelser, planlægger Vandværkernes edb-service at integrere flere funktioner i fremtiden, som for eksempel tilføjelse af handlinger til de sendte dokumenter, hvilket bl.a. vil være et aktiv i forbindelse med udsendelse af vandværkernes selvaflæserkort.

Ved at vælge e-Boks har Vandværkernes edb-service ikke alene optimeret sine arbejdsprocesser og forbedret kundetilfredsheden, men også taget et stort skridt mod en mere bæredygtig drift.

Samarbejdet ser ud til at bringe yderligere fordele i fremtiden, med fortsat fokus på at forbedre og udvide de digitale løsninger til gavn for både virksomheden og deres kunder.

 

Har du brug for at sende digital post?

Lad os fortælle dig om e-Boks platform

Kontakt os

  • Vi tilbyder virksomheder en moderne digital platform, der bygger på åbne standarder, API'er og open source teknologier.

  • Vi kan hjælpe med at styrke kommunikationen og interaktionen mellem virksomheder, organisationer, borgere, kunder og samfund.

  • Vi er stolte over, at vi i mere end 20 år har hjulpet virksomheder i Danmark og i andre lande med at digitalisere deres kundekommunikation.

Læs flere af vores kunders erfaringer