e-Boks trykprøver fremtidens løsninger på danskerne

393 helt almindelige e-Boks-brugere udgør Borgerpanelet, der er med til at hjælpe e-Boks med at afprøve og justere løsninger, før de går i luften.

Dato 11. september 2023
Woman with scarf and phone outside
e-Boks
e-Boks

Borgerpanelet

Det er frivilligt at deltage i Borgerpanelet og de enkelte tests. Brugerne deltager i lodtrækningen om gavekort, hver gang de giver feedback.

Brugerne i Borgerpanelet fordeler sig nogenlunde ligeligt mellem regionerne, og der er cirka lige mange mænd og kvinder. Alderen er dog lidt højere end landsgennemsnittet.

Brugerne er med til at videreudvikle e-Boks

En god brugeroplevelse er afgørende for, at en it-platform bliver succesfuld. Derfor er det oplagt at vende sig mod brugerne og høre deres holdning, inden løsningen bliver sendt på markedet.

Den fremgangsmåde tager e-Boks også i brug i udviklingsarbejdet. Faktisk i så stor stil, at der er nedsat et helt Borgerpanel med 393 e-Boks-brugere tilknyttet. Panelet hjælper e-Boks med at afprøve for eksempel prototyper og andre løsninger, inden de kommer til markedet. Dermed sikrer e-Boks, at et nyt produkt er testet og tilpasset med input fra en stor målgruppe.

– Når vi konstant trykprøver formodninger og nye ideer på vores brugere, får vi opbygget et solidt datagrundlag, der skal være med til at skabe fremtidens e-Boks. Brugernes feedback giver os en dybere forståelse af eksisterende brugerrejser, men giver os samtidigt indsigter, der er med til at skabe nye innovative services, siger Rasmus Gehrke, Product Manager hos e-Boks.


Fra formuleringer til adfærd og præferencer

Førhen foregik tests enkeltvis i fysiske fokusgrupper, men i dag er det et langt mere fleksibelt setup, hvor brugerne kan udføre de forskellige tests fra deres mobiltelefon. Det tager mellem 30 sekunder og 10 minutter at afprøve en funktion.

- Vi tror på, at et samarbejde med vores brugerpanel er afgørende for at skabe de bedste fremtidige services. Når vi udvikler nye funktioner og services, går vi i tæt partnerskab med vores borgerpanel for at co-designe samme med dem. Vores borgerpanel imponerer med deres hurtige respons; ved den seneste test, vi udsendte, havde over 100 borgere reageret inden for blot 2 timer. Vi værdsætter dybt engagementet fra e-Boks' borgerpanel i vores fælles indsats for kontinuerligt at forbedre e-Boks, siger Nastasia Tørper, Lead of Service Design hos e-Boks.

Hun forklarer, at testene typisk er spørgeskemaer eller prototypetest af nye funktioner og ideer til e-Boks’ app eller hjemmeside.

En af de ting, Borgerpanelet har testet, er specifikke nye funktioner og koncepter. e-Boks anvender til dette et særligt testsystem, hvor de kan se, hvordan brugerne navigerer rundt, hvis de for eksempel skal finde et bestemt dokument eller afprøve en ny funktion.

- Ved at have en udefra ind-tilgang betyder det, at vi aktivt søger og lytter til input, feedback og perspektiver fra vores kunder og brugere, og vi anvender disse indsigter til at forme vores produkter, tjenester og beslutninger. Vores mål er at skabe en gennemsigtig, åben og produktiv dialog med vores brugere, så vi kan opnå fælles succes og levere produkter og services, der virkelig imødekommer brugernes behov og forventninger, lyder det fra Nastasia Tørper.

 

Har du lyst til at være en del af Borgerpanelet, så tilmeld dig her.


Det siger Borgerpanelet selv

– Jeg meldte mig, fordi jeg har en mening og gerne vil medvirke til at skabe bedre produkter og services.

Finn, Herlev

– Jeg mener, at hvis man på nogen måde selv vil have indflydelse, må man være aktiv, når muligheden er til stede.

Lotte, Pandrup

– Jeg har været meget glad for e-Boks og de muligheder, der er for organisering af mine dokumenter. Jeg ville meget gerne følge med i den videre udvikling af e-Boks og tilmeldte mig derfor til panelet for at få stillet min nysgerrighed.

Hans, Kgs. Lyngby

– Jeg meldte mig til Borgerpanelet for at give min mening til kende, da jeg synes godt om at deltage i relevante spørgeskemaundersøgelser. Forhåbentlig kan mine meninger gavne mig og andre.

Jytte, Christiansfeld

Har du brug for at sende digital post?

Lad os fortælle dig om e-Boks.

Kontakt os

  • Vi tilbyder virksomheder en moderne digital platform, der bygger på åbne standarder, API'er og open source teknologier.

  • Vi kan hjælpe med at styrke kommunikationen og interaktionen mellem virksomheder, organisationer, borgere, kunder og samfund.

  • Vi er stolte over, at vi i mere end 20 år har hjulpet virksomheder i Danmark og i andre lande med at digitalisere deres kundekommunikation.

Se flere nyheder