Undersøgelse viser, at 95 procent af danskerne ikke ønsker fysisk post

En ny undersøgelse fra Voxmeter foretaget for e-Boks viser, at helt almindelige danskere også er klar til mere generelt at vende det fysiske brev ryggen. Danskerne foretrækker at modtage post digitalt.  

Dato 13. maj 2024
People smiling
e-Boks
e-Boks

95%

 

Foretrækker at få posten via en digital postløsning ifølge Voxmeter-undersøgelse.

 

PostNord har i forbindelse med regnskabet for første kvartal meldt ud, at markedet for fysisk post er faldet 26 procent som en direkte konsekvens af den nye, liberaliserede postlov, der trådte i kraft i januar 2024. Beregninger viser, at omkostninger ved at sende fysisk post er steget med op til 50% og for de momsfritagede sektorer som finans helt op til 88%, og det har fået virksomheder og organisationer til at kigge mod digitale postløsninger.   

Nu viser en Voxmeter-undersøgelse blandt 1.500 danskere, at under 5 procent foretrækker fysisk post, når banken eller forsikringsselskabet skal i kontakt med os.  

 

95 procent ønsker digital post 

De resterende 95 procent foretrækker at få posten via en digital postløsning. Hos e-Boks, der er den mest udbredte digitale postkasse i Danmark, glæder man sig over den øgede interesse fra virksomheder og organisationer for digital post, efter den nye postlov trådte i kraft. Det betyder nemlig, at flere danskere vil få mere digital post i fremtiden. 

– I Danmark er vi kommet langt med digitaliseringen, også når det kommer til omstilling af traditionel fysisk post til digital post. Selvom det i mere end 23 år har været muligt at sende digital post gennem e-Boks, så hjælper vi hver dag fortsat virksomheder med helt eller delvist at digitalisere deres kommunikation, og den nye postlov har bestemt gjort vores service endnu mere relevant for virksomheder og organisationer, forklarer Anders Ørding Olsen, der er Chief Commercial Officer hos e-Boks. 

– Voxmeter undersøgelsen viser med tydelighed, at danskerne ikke længere har et behov for at få fysisk post.  Der er simpelthen ikke længere kundehensyn at tage i forhold til at opretholde en nu endnu dyrere fysisk postlevering, fortsætter han. 

En ekstra fordel ved digitale løsninger som e-Boks’ er, at der er høj leveringssikkerhed, modtageren oplever troværdighed, der er høje åbningsrater og dækningsgrad er høj. 

– Gennem e-Boks kan virksomhederne nå ud til stort set alle deres kunder omkostningseffektivt. Med en dækningsgrad på over 90 procent blandt danskerne er e-Boks en stærk kanal til at nå ud til borgere i hele landet, udtaler Anders Ørding Olsen. 

Voxmeter-undersøgelsen viser i øvrigt, at ca. 80% af danskerne anser e-Boks som den kommunikationskanal, de er mest trygge ved, hvorimod kun fem procent angiver dette ved den fysiske post. Og ser vi på andre digitale løsninger, for eksempel e-mail, er vi nede på cirka tre procent af respondenterne, der opfatter e-mail som trygt. Konsekvensen ved at bruge e-mails er, at åbningsraterne bliver markant lavere, og dermed kommer afsenderen ikke i kontakt med modtageren.  

Jesper Højte StenbækFagchef for transport og infrastruktur hos Dansk Erhverv

"Rådet er som altid at tage udgangspunkt i egen situation og optimere i forhold til de muligheder, markedet og lovgivningen giver. I den sammenhæng er digitalisering meget ofte et relevant redskab."

Dansk Erhverv: Ny lov kan kræve tilpasning 

Hos Dansk Erhverv er der generelt tilfredshed med liberaliseringen af postloven, og en øget konkurrence – også på pakkemarkedet – bliver hilst velkommen.  

Jesper Højte Stenbæk, der er fagchef for transport og infrastruktur hos erhvervsorganisationen, opfordrer virksomheder, der sender fysisk post, til at revurdere, om de har den rette postløsning efter lovændringen.  

Rådet er som altid at tage udgangspunkt i egen situation og optimere i forhold til de muligheder, markedet og lovgivningen giver. I den sammenhæng er digitalisering meget ofte et relevant redskab, siger Jesper Højte Stenbæk. 

Har du brug for at sende digital post?

Lad os fortælle dig om e-Boks.

Kontakt os

  • Vi tilbyder virksomheder en moderne digital platform, der bygger på åbne standarder, API'er og open source teknologier.

  • Vi kan hjælpe med at styrke kommunikationen og interaktionen mellem virksomheder, organisationer, borgere, kunder og samfund.

  • Vi er stolte over, at vi i mere end 20 år har hjulpet virksomheder i Danmark og i andre lande med at digitalisere deres kundekommunikation.

Se flere nyheder