Nordea og e-Boks løfter kommunikationen til kunder

En samarbejdsaftale betyder, at e-Boks i de kommende år skal levere e-Boks løsningerne Sikker distribution, Sikker digital dialog og Digitale underskrifter til Nordeas forretning i hele Norden.  

13274713-nordea-logo-ny
Sektor Privat
Dato 4. juni 2020
Nordea building
e-Boks
e-Boks

Den nye aftale

Bygger videre på det samarbejde, vi gradvist har opbygget over de seneste år.

Ny samarbejdsaftale mellen Nordea og e-Boks

Vi glæder os rigtig meget over den nye aftale, som bygger videre på et samarbejde, vi gradvist har opbygget over de seneste år. Nordea er en af Nordens største finansielle virksomheder og en førende aktør i Europa, og vi er glade for at kunne hjælpe banken med en pakke af digitale kommunikationsværktøjer, som forhåbentlig skaber endnu flere gode digitale kundeoplevelser, der gør hverdagen både lettere og mere sikker for banken og dens kunder, siger Ulrik Falkner Thagesen, CEO i e-Boks.

 

Effektiv betjening af kunderne er afgørende

For Nordeas vedkommende har drivkraften bag aftalen især været et ønske om at tilbyde kunderne en række velfungerende services, der gør kommunikationen med banken nemmere, hvad enten det handler om privatkunder, der skal skrive under på lånepapirer, eller erhvervskunder, der hurtigt skal kunne indgå aftaler.

Med partnerskabet får Nordea adgang til en række eksisterende standardservices fra e-Boks, som løbende udbygges og har en kort time-to-market, siger Ulrik Falkner Thagesen.

Testimonial Ulrik

Ulrik Falkner ThagesenCEO i e-Boks

“Vi forventer, at samarbejdet også vil betyde en styrket innovations kraft på begge sider til gavn for Nordeas kunder.”

Mod åbne standarder

Hos e-Boks ser Ulrik Falkner Thagesen lige nu, at tendensen i markedet går mod mere åbne løsninger, som betyder, at banker i højere grad kan bygge standardiserede services fra andre udbydere ind i deres portaler frem for at udvikle alting selv. Derfor er det også blevet en vigtig del af e-Boks’ strategi at understøtte de åbne standarder.

De fleste banker har historisk set selv stået for at udvikle deres digitale services og gør det stadig på en del områder, men i kraft af ny lovgivning og direktiver som PSD2 bevæger sektoren sig mere og mere mod åbne standarder, som gør det muligt at integrere systemer fra forskellige leverandører  Det gør det mere attraktivt at købe komponenter som dem, vi leverer i e-Boks, som er gennemprøvede hos en stor brugergruppe over flere år, forklarer Ulrik Falkner Thagesen.

Der lægges desuden op til et tæt samarbejde om forretningsudvikling, som skal føre til en bred vifte af løsninger i takt med, at kundernes behov udvikler sig. Nordea bidrager med en konkret forretningsmæssig indsigt baseret på kundernes brug af bankens digitale løsninger i de nordiske lande. Vi kommer omvendt med teknologien, der gør det muligt at udvikle nye løsninger og hurtigt bygge dem ind i deres univers. Så vi forventer, at samarbejdet også vil betyde en styrket innovations kraft på begge sider – til gavn for Nordeas kunder, slutter Ulrik Falkner Thagesen.

Har du brug for at sende digital post?

Lad os fortælle dig om e-Boks platform

Kontakt os

  • Vi tilbyder virksomheder en moderne digital platform, der bygger på åbne standarder, API'er og open source teknologier.

  • Vi kan hjælpe med at styrke kommunikationen og interaktionen mellem virksomheder, organisationer, borgere, kunder og samfund.

  • Vi er stolte over, at vi i mere end 20 år har hjulpet virksomheder i Danmark og i andre lande med at digitalisere deres kundekommunikation.

Læs flere af vores kunders erfaringer