Farvel til postkasselogikken. Goddag til platforme

CEO Ulrik Falkner Thagesen ser frem mod et ændret e-Boks, som skal forene afsendere, brugere og services i et nyt univers, hvor nøgleordet er digital selvbetjening målrettet den enkeltes behov.

Dato 19. juni 2018
spaadomme
e-Boks
e-Boks

e-Boks

Skal bevæge sig hen imod at være en platform for mange forskellige former for digitale interaktioner.

Hvad står øverst på agendaen i 2018?

Der er to store transformationer i gang i e-Boks lige nu. Først og fremmest er vi ved at udskifte hele det tekniske grundlag, vores løsning står på. Vi er på vej væk fra mainframe og over på en ny tech stack, og det betyder, at vi skal kode alt om. Det er ikke noget, brugeren ser, men det er et kæmpe arbejde, som vi forventer at blive færdige med inden udgangen af 2018. Den anden er en ændring af hele måden, e-Boks er bygget op på over for brugerne. Groft sagt har alt, hvad vi har lavet indtil videre, været baseret på en ’postkasselogik’. Du kan modtage dokumenter, underskrive aftaler, betale regninger, uploade egne filer og så videre – og hele opbygningen ligner en postkasse eller et e-mail- program. Dokumenter vil også være et fundament fremover, men det er klart for os, at postkasselogikken ikke behøver at være det eneste omdrejningspunkt.

 

Hvad skal e-Boks så være?

Visionen er, at e-Boks skal bevæge sig hen imod at være en platform for mange forskellige former for digitale interaktioner - ikke kun dem, der er relateret til et dokument. Vi forestiller os et fremtidigt e-Boks, hvor brugeren har mulighed for at tilvælge en række andre services - også nogle, som ikke kommer fra os selv. Konceptet for det mere åbne e-Boks, som vi sender ud i beta-version i 2018, kalder vi e-Boks Plus. Og her ønsker vi at give forskellige samarbejdspartnere mulighed for at stille funktionalitet til rådighed. Det mødested, som over mange år er blevet skabt mellem virksomheder, borgere og myndigheder i Danmark gennem den digitale postkasse, er et stærkt fundament, som er til gavn for alle. Men vi har muligheden for at give brugerne et selvbetjeningsværktøj med mange flere funktioner. Vi har hele tiden koncentreret os meget om både at tiltrække afsendere og brugere, så de to dimensioner udvikles parallelt. Men nu vil vi også fokusere mere på at skabe en tredje dimension i form af nye, værdiskabende services, så brugerne får flere servicemuligheder i e-Boks, uafhængigt af hvem og hvor mange de modtager digital post fra.

 

Hvor ser du fællesnævneren i de nye tjenester, der kan komme ind i e-Boks?

Fundamentet i vores forretning er sikkerhed, brugervenlighed og tilgængelighed. e-Boks er lavet til at tage vare på brugerens personlige oplysninger og opbevare dokumenter livslangt, hvis brugeren ønsker det. Med det som udgangspunkt har vi et utal af muligheder for at udvikle relevante services. Vi har allerede implementeret visning af kvitteringer fra Storebox, men vi kan også være stedet, hvor du lagrer dit testamente eller kan se pensionsinfo og andre udvalgte services fra eksempelvis din bank. Vi kan lige så vel rumme selvbetjeningsfunktioner, aflæsning af strøm eller indberetninger til myndigheder. Vi kan kort sagt være meget mere for mange flere – mange flere steder i verden. Vi kan ikke selv lave verdensklasseydelser på alle de nye services, så derfor er det naturligt at tilbyde udviklingsmuligheder, både til innovative tech-miljøer og de virksomheder og myndigheder, der allerede bruger e-Boks til kommunikation i dag. Der ligger også en mulighed for at bygge funktionalitet uden om vores kerne, som ikke behøver samme sikkerhedsniveau – samtidig med, at vi selvfølgelig hele tiden sikrer, at vi giver en god brugeroplevelse.

 

Kan brugeren bevare kontrollen, når I åbner platformen op?

Vi adskiller os fra eksempelvis e-mail ved, at relationen i e-Boks altid er identificeret mellem en entydig afsender og en modtager, som er koblet op på cpr-nummer. Derfor bliver der ingen spam. Det er et fundamentalt princip i e-Boks, at brugeren selv har muligheden for at vælge afsendere og services til og fra. Så selvom du vil blive tilbudt andre services, end du er vant til, vil du altid have friheden til at fravælge det, du ikke vil benytte.

 

Er platformstankegangen udtryk for, at I har set en ny tendens?

Det kan du godt sige. Hvis vi skulle have startet e-Boks i dag, tror jeg, at alt havde været åbent og modulbaseret. Tendensen går mod økosystemer med mere åbne datagrænseflader – de såkaldte API’er. Vi er gået fra at ville have alle ind på lukkede systemer til at tænke mere modulopbygget – ligesom du kan vælge forskellige apps til på din smartphone og få den funktionalitet, der passer til dig. Så kan andre bygge elementer af e-Boks ind i deres systemer, og e-Boks kan indeholde applikationer fra andre.  Mange virksomheder, herunder flere banker, tænker allerede på denne måde. Det nye PSD2-direktiv for finansielle tjenester er et eksempel på, at åbne API’er vinder frem. Og de nye brugerflader åbner masser af muligheder for de, der kan og vil arbejde på tværs. Vi har også for nylig annonceret, at e-Boks i fremtiden vil understøtte den nye digitale EU-infrastruktur CEF eDelivery, som åbner for, at vores brugere får adgang til bedre og billigere udveksling af data på tværs af grænser.

 

e-Boks er gået ind i Norge og Sverige og har som ambition at indtage flere markeder. Hvad vil platformstankegangen betyde dér?

Når vi har kigget på nye markeder, har vi indtil nu troet, at vi kunne replicere den danske model, hvor afsender- og brugersiden har udviklet sig fint i takt med hinanden. Men vi havde nok glemt, at det i virkeligheden tog omkring syv år, inden e-Boks fik fodfæste som en central kommunikationskanal i Danmark. I 2018 har markederne andre forventninger, fordi der findes andre muligheder og konkurrerende løsninger. Vi er godt på vej ud i verden, og der er meget bevågenhed på os. Vi tror på, at vi kan gøre en forskel i mange lande. Men vi har manglet et godt svar på, hvordan e-Boks kan være interessant i et nyt land fra dag et, hvor afsendersiden endnu ikke er bygget op. Nu ser vi gode muligheder for, at vi fremover lettere kan tilbyde services og tilbud, som er relevante helt fra starten.

 

Hvad kan brugerne forvente på kort sigt?

De brugere, som ikke ønsker forandringer og bare vil have det samme som hidtil, de får det. Men de, som vil prøve lidt af, vil i første omgang få tilbudt en ny beta-version af vores app med nyt design og en håndfuld nye services. Forandringerne vil derfor være tydelige for nogle, men usynlige for andre. På sigt får vi ikke ét e-Boks, men dit e-Boks. Nu skal vi i tættere dialog med brugerne og høre, hvad de egentlig gerne vil have af fremtidige services i e-Boks Plus. Overordnet set får vi en langt bredere opgave, som handler om at hjælpe forskellige typer kunder med at knytte deres services op på e-Boks-platformen på en sammenhængende måde, som giver brugeren værdi. Samtidig skal vi hjælpe brugeren med at komme godt ombord i de nye selvbetjeningstjenester, som løbende kan tilpasses den enkeltes behov og ønsker.

 

Har du brug for at sende digital post?

Lad os fortælle dig om e-Boks platform

Kontakt os

  • Vi tilbyder virksomheder en moderne digital platform, der bygger på åbne standarder, API'er og open source teknologier.

  • Vi kan hjælpe med at styrke kommunikationen og interaktionen mellem virksomheder, organisationer, borgere, kunder og samfund.

  • Vi er stolte over, at vi i mere end 20 år har hjulpet virksomheder i Danmark og i andre lande med at digitalisere deres kundekommunikation.

Se flere nyheder