Vi gør klar til ny vækst

2022 blev et usædvanligt år i e-Boks’ forretning.  Fra at have drevet infrastrukturen bag den offentlige digitale postløsning i mere end 13 år, så skete der i marts 2022 et skift, hvor det offentlige hjemtog løsningen. 

Dato 24. april 2023
ulrik-e-boks-light-2
e-Boks
e-Boks

90%

af danskerne har stadig e-Boks som deres foretrukne platform til både offentlig og privat post.

 

 

Highlights

Læs e-Boks' højdepunkter for 2022

Skiftet i infrastrukturen er en kæmpe it-omlægning, som berører alle borgere i Danmark. Fra e-Boks’ side har vi sat en ære i at sikre en gnidningsfri transition, og vi er stolte over, at vi med stor fleksibilitet kunne bidrage til at holde samfundet i gang og sikre en naturlig overgang uden væsentlig nedetid.

Nu skal vi tilpasse os en ny virkelighed, hvor e-Boks er én af flere mulige visningsklienter til offentlig digital post i Danmark. Rent brugermæssigt er det en mindre omstilling, da 90% af danskerne stadig har e-Boks som deres foretrukne platform til både offentlig og privat post.  

Vi har tilvækst i antal brugere, og antallet af logins på platformen holder det høje niveau fra de foregående år. Vi har fornyet vores samarbejdsaftaler med en række store kunder bl.a. inden for bank, lønsystemer og landet nye aftaler i bl.a. forsyningssektoren.  

På det danske marked giver den nye start frem for alt mulighed for at have fuldt fokus på de private kunder og borgerne. Siden marts 2022 har vi haft mange gode dialoger med vores private kunder, og vi får værdifulde indblik i, hvad kunderne mangler i deres digitalisering.  

Som det fremgår af vores årsregnskab, er omsætningen for året 2022 gået som forventet på det nordiske marked, mens omsætningen på de internationale markeder blev lavere end forventet. Det nye setup for offentlig digital post slår igennem i form af et fald på vores toplinje til 209 mio. DKK.  

Samlet realiserede vi et resultat (EBIT) på 17 mio. DKK mod 33 mio. DKK i 2021 årsrapporten.  

 

Mange handlinger på dokumentet

Vi investerer fortsat tungt i e-Boks som platform. Sammenlignet med tidligere er der udkommet markant mere ny funktionalitet i det seneste år, og det vil der også gøre i 2023, især i den kategori, vi kalder actions on documents 

I dag kan vi tilbyde 20 forskellige handlinger ovenpå et dokument, og det appellerer i stigende grad til vores kunder. Samtidig viser flere og flere eksterne partnere interesse for at bygge funktionalitet, der arbejder sammen med e-Boks. Vores seneste KYC-produkt, som er lanceret sammen med NewBanking Identity, er et godt eksempel på det åbne økosystem, vi bevæger os imod. 

I 2022 åbnede vi op for, at virksomheder kan sende post til borgere, som de ikke har CPR-nummer på. Denne mulighed er blevet taget godt imod hos brugerne, og 4 millioner borgere har på rekordtid givet tilladelse til at modtage post i e-Boks på baggrund af navn og adresse alene. e-Boks er den eneste aktør på markedet, der kan tilbyde denne løsning. Den giver et stærkt fundament for virksomheder, som ikke har indsamlet CPR-numre på deres kunder, men som har brug for at kunne nå brugerne direkte med digital post.  

Vi ser allerede en stor interesse fra brancher som energi og forsyning, medlemsvirksomheder, inkasso, parkering, boligadministration og lignende, og vi forventer os en tilgang af nye kunder, som vælger e-Boks til primært på baggrund af denne mulighed.  

Parallelt med lanceringen af de nye funktioner har vi færdiggjort den migration væk fra mainframe, som har optaget mange udviklingsressourcer i de seneste år. Dermed er vi lykkedes med en af Danmarkshistoriens største mainframemigrationer – igen uden, at det har kunne mærkes hos vores brugere.  

Testimonial Ulrik

Ulrik Falkner ThagesenCEO i e-Boks

"I 2022 åbnede vi op for, at virksomheder kan sende post til borgere, som de ikke har CPR-nummer på. Denne mulighed er blevet taget godt imod hos brugerne, og 4 millioner borgere har på rekordtid givet tilladelse til at modtage post i e-Boks på baggrund af navn og adresse alene."

International uro påvirker

Vores danske model for sikker kommunikation har stadig kæmpestort internationalt potentiale. Rigtig mange stater verden over har ønske om at skabe en sikker digital infrastruktur, som giver mulighed for at kommunikere direkte med kunder og borgere. Ambitionerne for international udbredelse er derfor stadig høje, selvom vi har måttet konstatere, at først COVID og siden Ukraine-krigen har sat sit tydelige præg på ressourcerne til investeringer i it-infrastruktur.  

Helt aktuelt ser vi et marked, som dels er præget af recessionsfrygt og bekymring over inflation, og dels er kendetegnet ved en ny sikkerhedspolitisk dagsorden. Opbevaring af data er naturligt nok et afgørende fokusområde for de statslige kunder, og den nye verdensorden med krig i Europa har skabt en ny, global agenda, hvor mange lande trækker i retning af at holde national, kritisk infrastruktur på egen jord. Vi har derfor videreudviklet rammerne om vores samarbejder både på det juridiske og tekniske område. I dag kan vi levere både cloud,  hybrid-cloud- og on-premise-løsninger, som imødekommer kundernes krav, uanset hvilken datapolitik, der føres. 

 

Klargøring til yderligere vækst

2023 bliver ligesom 2022 et overgangsår, hvor vi udbygger udgangspunktet for fremtidens vækst. Vi er kommet godt fra start, har fået gjort rent tech-wise, og udviklingsmæssigt bliver det et meget vigtigt år for e-Boks. Vi har optimeret vores forretning, og vi bygger en stærk innovationsmuskel ved fortsat at investere heftigt i både nye løsninger, ny teknologi og nye partnerskaber. 

Det er en del af vores strategi at udbygge den gode kontakt til vores kunder og få sat kundedialogen endnu mere i system. Vi kommer til at være meget mere ude i markedet, og vi er tættere på kundernes udviklingsbehov. Samtidig vil vi udbygge brugerrelationen, som historisk set har været en af e-Boks’ største styrker, blandt andet ved at udvide engagementet i vores borgerpanel og inddragelsen i vores innovation.  

Vi tror på, at vi kun lige har set begyndelsen, når det gælder mulighederne for at integrere partnerløsninger i e-Boks’ univers. Langt flere systemleverandører kan have gavn af at få en direkte adgang til e-Boks’ store brugerdatabase, og de første succeser på området har vist potentialet for mange flere henvendelser.  

Også internationalt har vi sået mange frø til nye samarbejder, og der er kæmpestor interesse for e-Boks’ sikre postløsning. Målet er nu at få interessen omsat i beslutninger og implementeringer. Her er vi godt hjulpet af, at vi igen kan række ud og implementere globalt, efter at COVID har sluppet sit tag i verden. 

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle vores kunder, partnere og medarbejdere for samarbejdet i året, der er gået.  

Ulrik Falkner Thagesen, CEO 

Læs e-Boks' regnskab her.

Har du brug for at sende digital post?

Lad os fortælle dig om e-Boks.

Kontakt os

  • Vi tilbyder virksomheder en moderne digital platform, der bygger på åbne standarder, API'er og open source teknologier.

  • Vi kan hjælpe med at styrke kommunikationen og interaktionen mellem virksomheder, organisationer, borgere, kunder og samfund.

  • Vi er stolte over, at vi i mere end 20 år har hjulpet virksomheder i Danmark og i andre lande med at digitalisere deres kundekommunikation.

Se flere nyheder